Leer de kunst van het dieeten

Dieeten. Een werkwoord ? Vraagt afvallen steeds een inspanning ? Dieeten vraagt alvast een verandering van je leefgewoontes. Bovenal vraagt dieeten een plan en inzicht hoe ons lichaam caloriëen verbrandt. Hier loopt het helaas zeer dikwijls mis: mensen starten een dieet zonder te weten hoeveel ze willen afvallen en nog belangrijker, in welke tijdspanne. Het is immers van cruciaal belang om op gewicht te blijven dat elk dieet in de tijd beperkt blijft. Mensen die  gedurende maanden dieeten, hebben een grotere kans om last te hebben van het jojo effect. Waarom? Een lichaam gaat zich na verloop van tijd aanpassen aan het  aantal caloriëen dat het dagelijks krijgt: we zeggen dat de iemand een trage of snelle verbranding heeft, maar dit wordt gedeeltelijk verklaart door het verwachtingspatroon van ons lichaam. Indien er snel extra caloriën worden verwacht, is er geen reden om karig om te springen met de caloriëen die worden ingenomen. Om te vermijden dat ons lichaam zich aanpast aan de verminderde inname van caloriëen moet elk dieet beperkt worden in de tijd. Meestal wordt er uitgegaan van maximaal 6 weken dieet en een stabilisatiefase van een tweetal weken om daarna over te gaan naar een evenwichtige voeding. Niet terug naar naar de oude eetgewoontes!

Hoe kunnen we ons lichaam vet laten verbranden?

 

Veel succes met je dieet!

Hoeveel calorieen verbranden we per dag?

De meeste calorieen die we dagelijks innemen, gebruiken we voor ons “métabolisme in rust”. Ongeveer 60 – 70 % van de dagelijkse inname van cälorieen worden verbrandt voor activiteiten zoals ademen, ons hart doen kloppen, ons lichaam op temperatuur houden, onze organen, … alles wat ons in leven houdt maar zonder enige inspanning. Iemand die in een ganse dag in zijn bed blijft liggen, verbrandt dus nog steeds een grote hoeveelheid calorieen.

Waarvoor gerbuiken we de andere 30% calorieen ? Ongeveer 10 -15 % worden gebruikt voor het verwerken van ons voedsel en slechts 20-15% gebruiken we om recht te staan, te bewegen en te sporten.

Hoeveel calorieen hebben we per dag nodig: Opgelet dit zijn richtlijnen!

Vrouwen jonger dan 30 jaar: 2000 calorieen. Vrouwen tussen 31 – 50 jaar: 1800 calorieen. Vrouwen ouder dan 50 jaar: 1600 calorieen.

Mannen jonger dan 30 jaar: 2200 calorieen. Mannen tussen 31 – 50 jaar: 2000 calorieen. Mannen ouder dan 50 jaar: 1800 calorieen.

Op basis van bovenstaande gegevens, kunnen we stellen dat we slechts een 300 calorieen verbranden per dag om ons te bewegen en verplaatsen. Daarom is het, tenzij men heel veel gaat sporten zonder daarbij extra calorieen in te nemen, moeilijk om met een normale inname van calorieen veel af te vallen.

Sport of bewegen is nochtans een basisvoorwaarde voor je gezondheid en je spiermassa op peil te houden. En het is ook de spiermassa die ons vermogen om calorieen te verbranden mee bepaalt.

Wie heeft er last van het jojo effect?

Het jojo effect of het opnieuw bijkomen na een dieet is een gekend fenomeen. Bij sommige mensen is hun gewichtstoename en afname vergelijkbaar met een rit op een achtbaan waarbij zij meestal eindigen met hetzelfde gewicht van voor het dieet maar met een hoop extra frustraties.

Er zijn echter enorme verschillen in de mate waarin het jojo- effect zich manifesteert. Veel mensen behouden na het dieet dezelfde eetgewoonten die er voor gezorgd hebben dat ze dik zijn geworden. Het is dus niet meer dan normaal dat zij opnieuw  een gewichtstoename kennen. Sommige mensen zijn zich heel bewust dat hun levensstijl zal leiden tot die extra kilo’s en opteren om jaarlijks een periode van dieet in te lassen om hun “wintervet” te verliezen. Andere mensen wensen echter op gewicht te blijven en moeten in eerste plaats hun eetgewoonten aanpassen. Een diëtiste kan hierbij helpen.

Andere mensen hebben echter last van een belanrijkere vorm van jojo-effect: door een langdurig dieet, verliezen zij spieren en daarmee de capaciteit om caloriën te verbranden. Waar zij vroeger dagelijks een 2000 caloriën verbrandden en dus ook dagelijks 2000 caloriën konden innemen, hebben zij een gemiddelde dagelijkse verbranding van 1900 caloriën. Gevolg: wanneer zij na het dieet terug overschakelen naar hun evenwichtige dagelijkse hoeveelheid van 2000 caloriën, creëren zij een overschot en komen zij weer bij.

Bij elke dieet zijn er twee aspecten super belangrijk om het jojo effect te vermijden:

1 – Elk dieet moet beperkt zijn in duurtijd. De duurtijd is persoonsgebonden maar als richtlijn kan men een periode van 4-6 weken nemen.  2 – Elk dieet moet behoud van spiermassa voorzien. Hoe dit kan gebeuren zullen we bespreken in één van volgende artikels.